Zes op tien jobstudenten hebben stress

joetz

Maar liefst 62 procent van de jobstudenten - zowel meisjes als jongens - ervaart soms stress op het werk. Vooral studenten in de horeca en de logistieke sector hebben er last van. Dat blijkt uit een bevraging door Joetz vzw, de jeugddienst van de Socialistische Mutualiteiten.

De jeugddienst van de Socialistische Mutualiteiten Joetz heeft aan 335 Vlaamse jongeren - al dan niet werkzaam als jobstudent - gevraagd of ze vaak stress ervaren en zo ja, hoe ze daarmee omgaan.

Uit de bevraging blijkt dat 62 procent van de jobstudenten - zowel meisjes als jongens - soms tot vaak stress ervaart op het werk. Vooral diegenen die werkzaam zijn in de horeca en logistiek hebben last van stress. Jobstudenten werkzaam in de verkoop ervaren het minste stress. 

De mate van verantwoordelijkheid en de inhoud van de functie vormen de twee belangrijkste stressfactoren. Ook het feit dat men in wisselende shiften werkt, levert duidelijk meer stress op dan het werken in een dag- of nachtshift.Waarom een jongere bijklust, kan ook een bepalende factor zijn. Zo ervaren studenten die werken voor een extra centje minder stress hebben dan studenten die bijklussen om zelf hun studies en/of kot te betalen.

Verrassende vaststelling: het loon of de sfeer op de werkvloer draagt bij jongeren het minst bij tot stress.

Hoe gaan jongeren met stress om?

Uit de bevraging van Joetz blijkt dat stress vooral op emotioneel vlak geuit wordt. Jobstudenten die stress ervaren zijn prikkelbaar, snel overstuur en voelen zich ongelukkig om onduidelijke redenen. Ruim de helft (63%) geeft aan stress te bestrijden door afleiding te zoeken, door tv te kijken of te gaan sporten. Bijna acht op de tien jobstudenten (78 %) die er niet in slagen om stress af te bouwen, willen graag geholpen worden maar slechts 3 procent gaat daadwerkelijk op zoek naar professionele hulp. 

Meer info: www.joetz.be