November 2017 - Iedereen burgemeester

iedereen burgemeester

Wat wil jij in je omgeving veranderen, wat kan volgens jou beter, wat ontbreekt er in jouw buurt? Kortom, heb je een goed idee voor je stad of gemeente? Alleen sta je nergens. Maar hoe zorg je ervoor dat je gehoord wordt?

Stel je even voor dat je jouw voorstel ergens kan lanceren en laten leven! Op het platform iedereenburgemeester.be kan dat.
‘Iedereen Burgemeester’ daagt iedereen uit om ideeën voor zijn of haar stad of gemeente te delen. Op iedereenburgemeester.be zijn alle suggesties welkom. Iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, politieke voorkeur, studies, enz., mag meewerken. Er is slechts één toetssteen: draagt het idee bij aan de toekomst van de gemeente? Elk respectvol voorstel is welkom.

Naast ideeën posten, kan je ook de inbreng van anderen beoordelen en erop reageren. Bovendien brengt het ene idee het andere mee. Samen kom je misschien tot een nog beter uitgewerkt voorstel!

Bezoek de website: klik hier