Januari 2017 - Globelink

globelink

Jeugddienst Globelink is een landelijke jeugddienst die samen met jongeren in de vrije tijd projecten op poten zet vanuit een mondiale, duurzame invalshoek.

Jeugddienst Globelink daagt jongeren uit zich te verdiepen in maatschappelijke thema’s (met een mondiale invalshoek) en zich hierover uit te spreken. Jongeren zijn in staat over elk thema hun mening te formuleren.
Ze zetten, samen met jongeren, verschillende trajecten op poten, zowel in klasverband als voor jeugdwerkingen (kinderrechten, duurzaam voedsel, mobiliteit …) 

Bezoek de website: klik hier