Arbeid

"Niet je loon, maar variatie in je job primeert"

Sander Smouts

Sander Smouts (23) schreef volgens het Ulbo de Sitter Kennisinstituut in Nederland de beste masterproef op het gebied van innovatieve arbeidsorganisatie. Smouts' scriptie pleit ervoor dat werkgevers de eentonigheid van taken aanpakken. “Om werknemers intrinsiek te motiveren, blijken interventies in de arbeidsinhoud een sterker effect te realiseren dan financiële beloningen."

Een stakingsdag door de ogen van een student

Maandag 15 december lag het land plat door een algemene staking. Meer dan 120.000 werknemers legden het werk neer tegen de besparingsmaatregelen van regering-Michel. Veel mensen werkten thuis, scholen stelden de examens een dag uit, maar toch waren er mensen die wel ergens heen wilden. Lien (21) moest naar haar hogeschool. Een verslag.

Zes op tien jobstudenten hebben stress

joetz

Maar liefst 62 procent van de jobstudenten - zowel meisjes als jongens - ervaart soms stress op het werk. Vooral studenten in de horeca en de logistieke sector hebben er last van. Dat blijkt uit een bevraging door Joetz vzw, de jeugddienst van de Socialistische Mutualiteiten.

De jeugddienst van de Socialistische Mutualiteiten Joetz heeft aan 335 Vlaamse jongeren - al dan niet werkzaam als jobstudent - gevraagd of ze vaak stress ervaren en zo ja, hoe ze daarmee omgaan.

Doe mee aan een onderzoek over jongeren en werk

Zit je in de derde graad TSO / BSO en heb je iets te vertellen over 'jongeren en werk'? Doe dan mee aan dit onderzoek want we willen ook graag JOUW mening kennen! Hoe ziet jouw ideale job eruit? Hoe zien je je eigen loopbaan? Hoe ga je op zoek naar een job, en wat verwacht je ervan? De bevraging vraagt maar een tien-, vijftiental minuten van je tijd.

KAJ lanceert zwartboek over interimarbeid

Op 8 oktober lanceerden werkzoekende jongeren uit Antwerpen, Genk, Brugge, Brussel en Roeselare het boek 'Is dit nu de moderne arbeidsmarkt?' Dat gebeurde voor de ogen van een geïnteresseerd publiek, waaronder journalisten van toonaangevende kranten als De Standaard en De Tijd, alsook enkele vooraanstaande beleidsmakers in België. Met name Bruno Tobback, Wouter Van Besien, Wouter Beke en Peter Mertens, tekenden present als partijvoorzitters van respectievelijk sp.a, Groen, CD&V en PvdA.

Jongeren beconcurreren elkaar op de arbeidsmarkt

Bijna een kwart van de werkloze jongeren blijft langer dan een jaar werkloos. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB. Die cijfers suggereren dat het voor mensen onder de 25 jaar gemakkelijk is om aan een baan te komen, maar dat ze die job ook gemakkelijk weer kwijtraken… aan andere jongeren.

Stages: gratis werk voor iedereen

Minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) wil langdurige werkloosheid bij laag- en middelgeschoolde jongeren aanpakken door meer stageplaatsen voor hen te creëren. Zogenaamde instapstages moeten hen de nodige ervaring en competenties geven om nadien vlot voltijds werk te vinden. Hooggeschoolde jongeren vallen uit de boot met het plan van De Coninck, maar die blijken zelfredzaam genoeg om zonder hulp achter stages aan te gaan. Maar tegen welke kost?

Geen grijze toekomst

In 2020 gaat de babyboomgeneratie met pensioen. Daardoor komen er veel vacatures vrij, vacatures die kunnen worden ingenomen door jongeren.

Sociale media op de arbeidsmarkt: To do or not to do?

Sociale media zijn alomtegenwoordig. Geen morzel grond van het maatschappelijke leven blijft onontgonnen. Maar welke rol spelen sociale media op de arbeidsmarkt?

Heel Europa zoekt werk

De jeugdwerkloosheid in Europa ligt meer dan twee keer zo hoog als de gemiddelde werkloosheid. Een op vier jongeren vindt geen job. De economie heeft niet het vermogen om genoeg banen te creëren.

Pagina's