April 2017 - Alternate File Shredder

alternate file shredder

Met Alternate File Shredder kan je bestanden van je harde schijf wissen en de vrije ruimte op je harde schijf schoonvegen. Alternate File Shredder kan bestanden en mappen onherstelbaar vernietigen.

Met extra opties: bestandsnamen permanent verwijderen (zodat het nog moeilijker is om sporen terug te vinden van vernietigde bestanden) en bestanden wissen als ze beschermd zijn tegen schrijven (read-only).

Let op: verwijderde bestanden kunnen niet meer gerecupereerd worden met software om verwijderde bestanden terug te halen. Denk dus goed na voor je het gebruikt!

Klik op deze link (externe site) om download af te halen: Klik hier!