“God is geen grote, strenge man die op een troon zit en op ons neerkijkt”

Hindoeïsme

StampMedia-reporter Stef Vananderoye (22) zoekt in tijden van Chanoeka en Kerst uit hoe jongeren omgaan met zingeving en levensbeschouwing. Met zijn bijdrage hoopt Vananderoye het onderwerp religie bespreekbaar te maken onder jongeren. Vandaag: een gesprek met de hindoeïstische Saraswati.

Dag 7: Hindoeïsme

Saraswati Ramlochan (26) is hindoeïstisch. Ze bidt elke dag en probeert de aanwijzingen van de Vedische geschriften te volgen. "Je ziel reïncarneert naargelang de daden die je in vorig leven hebt gedaan."

Hoe beleef jij je geloof? Ga je naar een tempel?

Ramlochan: “Ik volg de stroming Sanatan Dharm, dat betekent zoiets als de ‘Eeuwige Religie’. Het is de oorspronkelijke benaming voor het hindoeïsme en de oorsprong ervan. Ik ga regelmatig naar de tempel, niet elke zondag, maar toch vaak. Elke ochtend sta ik iets vroeger op om te mediteren. Ik denk dat het niet vroeger is dan andere mensen, want ik ga ook werken van ’s morgens vroeg. Ik alle feestdagen zoals de vastendagen.”

Aan welke regels moet je je dan houden?

Ramlochan: “Enkele van de oudste boeken zijn de Veda’s. Ze zijn vijfduizend jaar oud en er staan allemaal richtlijnen en leefwijzen in. Het is niet zo dat wij die volledig volgen, maar daar staan instructies in over hoe je je leven als een goed mens moet leiden. Het is geen kwestie van geloven. Geloven is jezelf iets wijsmaken. Het is meer een filosofie, een vorm van weten. Je moet de teksten bestuderen en zelf bepalen wat de logische manier van handelen is. Ik voel aan dat wat er in staat klopt.”

“Onze ethiek is een combinatie van wat er in de geschriften staat en gezond verstand. Je moet zelf zien of het uitvoerbaar is. Veel van wat er in de geschriften staat, kun je niet toepassen in je dagelijks leven omdat de omstandigheden het niet toelaten. Je doet wat je kan en wanneer je er klaar voor bent. Je moet het met plezier en vanuit je hart doen. Het kan je niet opgelegd worden, er is niets verplicht.”

Geloven is…

Geloof je in meerdere goden?

Ramlochan: “Velen denken bij hindoeïsme aan meerdere goden, maar dat is niet zo. Wij hebben ook één god, zoals in de andere religies. Bij ons heet hij Krishna. Wat we wel hebben zijn halfgoden, maar zij worden niet als goden aanbeden. In India worden ze vereerd, maar dat is niet zoals het oorspronkelijk hoort te zijn.”

“God is geen grote, strenge man die op een troon zit en op ons neerkijkt. Wij zijn in zijn beeld geschapen, dus God zou eigenlijk alles moeten hebben wat wij hebben. Je kan niet zeggen dat God licht of een soort van geest is, want dat heeft geen lichaam. Waarom zou God zo beperkt zijn? God is onbeperkt, alomtegenwoordig, kan zowel man als vrouw zijn en heeft alle kwaliteiten die je mogelijk kan hebben. Het is moeilijk om te omschrijven. De belangrijkste aspecten zijn Brahma (de Schepper), Vishnoe (de Onderhouder) en Mahesh (de Vernietiger). Je kan niet naar de natuur kijken zonder te weten dat er een hogere intelligentie achter zit.”

Geloof je in reïncarnatie?

Ramlochan: “Wij geloven dat elk levend wezen een eeuwige ziel heeft, dat deel uitmaakt van God. Die ziel respecteren wij. Daarom eten we ook geen dieren. Je ziel reïncarneert naargelang de daden die je in vorig leven hebt gedaan. Als je een goed leven hebt geleid, kun je uiteindelijk het einddoel Brahman, een hoger bewustzijn, bereiken. Het duurt vele levens voordat je die staat bereikt. Je kan onmogelijk weten in welk leven je je bevindt. Als je die kennis zou hebben, zou je nooit een oprecht leven kunnen leiden.”

Generatiekloof?

Ben je hindoeïstisch opgevoed?

Ramlochan: “Ik ben geboren in een hindoeïstisch gezin, maar ik heb me er op latere leeftijd in verdiept. Op school kreeg ik godsdienstles in een christelijke school. Dat was voor mij geen probleem want we respecteren elke godsdienst. De ene noemt God Allah, de andere Jahweh, wij noemen hem Krishna. Uiteindelijk zijn we allemaal over hetzelfde bezig. Ik heb ook de Bijbel gelezen en als kind heb ik christelijke boeken gekregen. Ik ken de verhalen even goed als mijn eigen verhalen.”

Heb je er ooit aan gedacht om van religie te veranderen?

Ramlochan: “Nee, ik voel mij zeker in de hindoeïstische filosofie. Dat is wat voor mij werkt. Mijn man is katholiek opgevoed, maar voor ik hem leerde kennen, koos hij voor het hindoeïsme. Als we ooit kinderen krijgen zullen die ook volgens die cultuur opgevoed worden.”

Is er een verschil tussen jongeren en oudere gelovigen?

Ramlochan: “Oudere mensen zijn strikter terwijl jonge mensen alles nog willen beleven. Als je al veel hebt meegemaakt in je leven, wil je je waarschijnlijk meer toeleggen op de details van je geloof. Jongeren aanvaarden het gezag van ouderen wel, maar beleven hun geloof op hun eigen manier, wanneer zij er klaar voor zijn.”

Wat is het belangrijkste aspect van jouw geloof?

Ramlochan: “Ervaring is belangrijk, maar je moet er iets voor doen. Als je niets doet, kun je ook niets ervaren. Ethiek zit een beetje in elke cultuur, denk ik. Iemand die niet in God gelooft, zal ook een definitie van goed en kwaad hebben. Zij kunnen ook een goed leven leiden. Rituelen doe je als je weet waarom je het doet. Voor mij zijn die aspecten allemaal even belangrijk. Je moet proberen te leven volgens de geschriften, daar horen rituelen bij en zonder kun je niet ervaren. Ik haal er ook veel steun uit als ik het eens moeilijk heb.”

© 2014 – C.H.I.P.S. StampMedia – Stef Vananderoye