“In geluk en ongeluk geloof ik wel”

Milou, atheïst

StampMedia-reporter Stef Vananderoye (22) zoekt in tijden van Chanoeka en Kerst uit hoe jongeren omgaan met zingeving en levensbeschouwing. Met zijn bijdrage hoopt Vananderoye het onderwerp religie bespreekbaar te maken onder jongeren. Vandaag: een gesprek met Milou (21), die zichzelf atheïst noemt.

Dag 3: Atheïsme

Milou Verstappen identificeert zichzelf als atheïst. Ze gelooft niet in het bestaan van God. De 21-jarige geeft aan dat ze zich veel vrijer voelt dan anderen die wel gelovig zijn. In haar dagelijkse leven staat ze nauwelijks stil bij de zin van het leven.

Welk beeld heb je van God?

Verstappen: “De meeste mensen denken dat God iemand is die voor hen zorgt, maar dat klopt niet. Ik kan me er ook geen beeld van vormen. Ik geloof in ieder geval niet in de ideeën die andere mensen hebben over God. Voor mij bestaat God niet.”

Opvoeding

Is er iets waar je wel in gelooft?

Verstappen: “Ik verklaar het leven meer wetenschappelijk. Ik vier ieder jaar het Feest van de Vrijzinnige Jeugd mee. Wij organiseren leuke activiteiten, zonder verplichting. Ik denk dat ik daardoor vrijer ben dan bijvoorbeeld katholieke jongeren. Ik heb nooit mijn communie moeten doen. Ik denk eigenlijk niet zo veel na over de zin van het leven.”

“Ik vier de katholieke feestdagen zoals Kerstmis en Pasen samen met de familie. Mijn grootmoeder, van vaders kant, doet dan een gebedje voor het eten. Ergens begrijp ik dat ze dat ritueel wil doen. Als echte katholiek is het logisch dat je dat doet.”

Ben je religieus opgevoed?

Verstappen: “Nee, mijn ouders zijn niet katholiek. Mijn grootouders langs mijn moeders kant zijn ook niet gelovig. Ik ben nooit gedoopt en ik heb gemeenschapsonderwijs gevolgd. Daar kregen we niet-confessionele zedenleer. Ik heb twee jaar op een katholieke school gezeten, waar ik wel godsdienstles kreeg. Dat was moeilijk als niet-gelovige, dus daar heb ik uiteindelijk vrijstelling voor gekregen.”

Heb je ooit getwijfeld?

Verstappen: “Je kan natuurlijk niet uitsluiten dat het onverklaarbare gebeurd. Ik denk dat mirakels bijvoorbeeld wel voor kunnen komen. Ik zou misschien toch eens twee keer nadenken als er zoiets zou gebeuren. Maar over het algemeen heb ik nooit getwijfeld.”

“Ik ben wel een beetje bijgelovig. Als ik bijvoorbeeld een examen heb op vrijdag de dertiende, weet ik al van vooraf aan dat het niet goed gaat gaan. Dat klinkt heel irrationeel, maar in geluk en ongeluk geloof ik wel. Ik haal mijn geluk uit mijn favoriete muziek. Als ik gelukkig ben, heb ik ook geluk. Af en toe leg ik ook wel eens tarotkaarten, gewoon voor de lol. Ik geloof er wel niet in.”

Verlies

Is het niet deprimerend om zonder levensbeschouwing te leven? Denk je wel eens na over leven na dood?

Verstappen: “Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Ik denk altijd: het leven gaat door en we zien wel. Als het een dag minder goed met je gaat is het verstandig om met mensen te praten over je problemen. Je moet tussen de mensen komen in plaats van te denken dat God het wel zal oplossen.”

“Wat het leven na de dood betreft: mijn moeder is vier jaar geleden overleden. Toen ik het nieuws kreeg was ik op vakantie, mijn moeder was thuis. Een dag later pas kwam het besef dat ze er niet meer was. Toen heb ik een week bijna niets gegeten. Het is het moeilijkst op de momenten dat ik voel dat ik mijn moeder nodig heb. Dan komt het heel hard aan dat ze er niet meer is.”

Hoe ga je om met die emoties?

Verstappen: “Als ik het heel moeilijk heb, ga ik een dag naar de zee, naar de plek waar we haar as hebben uitgestrooid. Op die plek was ze het gelukkigst. Een andere manier is rondlopen in mijn oude buurt, waar ik heb gewoond. Dan zie ik haar soms nog lopen of dan denk dat haar auto voor de deur geparkeerd staat. Dan voelt het alsof ze dichtbij is. Het doet ook altijd deugd om met mensen te praten. Je krijgt zoveel liefde en respect uit je omgeving.”

Geloven is…

Ga je ook wel eens in debat met mensen over hun geloof?

Verstappen: “Wanneer ik andere niet-gelovigen tegenkom, discussiëren we wel eens over onze overtuigingen. We vergelijken dan bijvoorbeeld onze motivaties om niet te geloven. Je leert van elkaar veel bij door standpunten naast elkaar te leggen. Het gebeurt ook dat ik in gesprek ga met gelovige mensen, maar minder vaak. Iedereen heeft recht op een mening. Ik denk dat religie op zich niet slecht is ofzo. Het hangt waarschijnlijk van persoon tot persoon af wat ze er aan hebben.”

Wat is er volgens jou belangrijk aan gelovig zijn?

Verstappen: “De meeste mensen die ik ken hechten veel belang aan de samenkomsten, rond Kerstmis of Pasen. Zelfs al ben je niet gelovig, toch zijn dat belangrijke momenten. Het zijn de weinige momenten dat we met de hele familie samenkomen. Ik haal het meeste geluk uit contacten met mijn familie.”

© 2014 – C.H.I.P.S. StampMedia – Stef Vananderoye